Aktualności

WIĘCEJ

Regulamin

Regulamin 2017 - do pobrania


 REGULAMIN 2017

1. CEL IMPREZY:

 • ­obchody Bocheńskiego Dnia Króla Kazimierza - władcy zasłużonego dla rozwoju Bochni jako ośrodka miejskiego i górniczego,
 • ­popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu,
 • ­promocja Województwa Małopolskiego, miasta Bochni i Kopalni Soli Bochnia jako miejsca rekreacji i rehabilitacji.

2. ORGANIZATOR:

 • ­ Klub Biegacza LOK Bochnia

3. PARTNERZY:

 • ­ Miasto Bochnia,
 • ­ Kopalnia Soli Bochnia.

4. TERMIN BIEGU:

 • ­ Sobota, 11 marca 2017 roku, start godz. 10.00.

5. MIEJSCE: 

 • Bochnia, Kopalnia Soli. Zjazdy szybem  przy ul. Campi 15.

6. PROGRAM:
Piątek, 10 marca 2017 r.:

 • ­ od godz. 20:00 - zjazd do kopalni,
 • ­ od godz. 21:00 - weryfikacja zgłoszonych sztafet,

Sobota, 11 marca 2017 r.:

 • od godz. 06:00 do 08:00 - zjazd do kopalni, weryfikacja zgłoszonych sztafet,
 •  godz. 09:50 - start honorowy
 •  godz. 10:00 - start,
 •  godz. 22:00 -  meta,

Niedziela, 12 marca 2017 r.:

 • godz. 9:00  zakończenie biegu, ogłoszenie oficjalnych wyników, rozdanie nagród,
 • 10:30 wyjazd z kopalni

7. TRASA BIEGU:

 • Bieg będzie rozgrywany pomiędzy szybami Sutoris i Campi, trasa biegnie podłużnią August, 212 m pod ziemią,
 • Długość jednej pętli wynosi 2420 m,
 • Zmiany zawodników dokonywane będą tylko w strefie zmian po pokonaniu minimum 1 pętli,
 • Każdy uczestnik sztafety musi co najmniej raz pokonać długość 1 pętli,
 • Ilość zmian dokonywana przez sztafety jest dowolna.

8. ZGŁOSZENIA I INFORMACJE:

 • Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.sztafetabochnia.pl, w okresie od 1 do 8 lutego 2017 r.,
 • W zgłoszeniu należy podać dane osobowe czterech członków sztafety,
 •  Jeden zawodnik może zgłosić swój udział tylko jako członek jednej sztafety,
 • Organizator ustala limit startujących na 65 sztafet (260 osób),
  1. 42 sztafet - w drodze losowania - spośród zgłoszonych sztafet, które spełniają wszystkie kryteria weryfikacji,
  2. 5 sztafet - drużyny, które w roku 2016 zajęły miejsca od 1 do 5, pod warunkiem zgłoszenia co najmniej 3 osób, które startowały w roku 2016. W przypadku braku zgłoszeń lub niespełnienia wymagań wolne miejsca przechodzą do puli Organizatora,
  3. 15 sztafet - na indywidualne zaproszenie Organizatora,
  4. 3 sztafety – w drodze losowania – spośród zgłoszonych sztafet, które co najmniej 3-krotnie dokonywały zgłoszenia w latach poprzednich a nie zostały wylosowane. Skład sztafety musi być w 75% taki sam jak w latach poprzednich. W przypadku braku zgłoszeń lub niespełnienia wymagań wolne miejsca zwiększają pulę miejsc do losowania. Sztafety spełniające ww. wymagania muszą poinformować mailowo o tym fakcie Organizatora.
 • Losowanie odbędzie się 13 lutego 2017 r. o godzinie 17.00 (miejsce losowania zostanie podane w terminie późniejszym).
 • W okresie od 13 lutego do 6 marca 2017 r. dopuszczalna jest zmiana jednego (!) członka sztafety w przypadku niemożności wystartowania przez niego w biegu. Zmianę taką należy zgłosić Organizatorowi drogą mailową na podany poniżej adres, nie później niż do 6 marca 2017 r.

Kontakt:
Dyrektor Biegu:
Tomasz Głód
tel. +48 668 810 140
e-mail: biuro@sztafetabochnia.pl


9. KRYTERIA WERYFIKACJI:

 • Do losowania zostaną dopuszczone sztafety, które spełniają poniższe kryteria:
  1. dokonały zgłoszenia w terminie od  1 do 8 lutego 2017 r.,
  2. wszyscy ich członkowie do 31 grudnia 2017 r. ukończą 18-sty rok życia,
 • Weryfikacja sztafet nastąpi na podstawie danych przesłanych poprzez formularz zgłoszeniowy,
 • Do 10 lutego 2017 r. na stronie www.sztafetabochnia.pl zostanie opublikowana lista sztafet, które zostały zakwalifikowane do losowania,
 • 13 lutego 2017 r. na stronie www.sztafetabochnia.pl zostanie opublikowana lista sztafet, które zostały zakwalifikowane do biegu w wyniku losowania.

10. OPŁATA POBYTOWA:

 • 800 zł od sztafety płatne przelewem. Wpłaty należy dokonać do 23 lutego 2017 r. na rachunek bankowy podany przez Organizatora na stronie www.sztafetabochnia.pl.
 • Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
 • Po uiszczeniu opłaty pobytowej Organizator prześle zaproszenia uprawniające do zjazdu do kopalni na adres kapitana sztafety.

11. UCZESTNICTWO:

 • Do biegu zostaną dopuszczone sztafety, które:
  1. znajdują się na liście startowej,
  2. uiściły opłatę pobytową,
  3. składają się z 4 zawodników, z których każdy podpisał oświadczenie o właściwym stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność.
 • Weryfikacja zawodników nastąpi na podstawie dokumentu tożsamości,
 • Osoba, która nie ukończyła 18-go roku życia podczas weryfikacji musi okazać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach,

12. NAGRODY:

 • Nagrody finansowe za zajęcie miejsca od I do III.
  I miejsce 2400 zł,
  II miejsce 1800 zł,
  III miejsce 1200 zł.
 • Za ustanowienie rekordu trasy (obecnie 213,502 km) Organizator przewiduję premię finansową w wysokości 1000 zł.
 • I-V miejsce – gwarantowane miejsce startowe w kolejnej edycji (pod warunkiem wniesienia opłaty pobytowej).

13. KLASYFIKACJA:

 • Generalna: bieg wygrywa sztafeta, która w ciągu 12 godzin pokona największy dystans.

14. ŚWIADCZENIA:

 • Każda ze startujących sztafet otrzymuje pakiet startowy (dla czterech zawodników) zawierający: pamiątkowe koszulki, medale, upominki, napoje i posiłki (po jednym posiłku dla każdego startującego, wydawane w dniu biegu).

15. ZAKWATEROWANIE:

 • Wliczone w opłatę pobytową, w kopalni soli (z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę), temp. ok. 15 stopni, należy zabrać ze sobą śpiwór.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać przypięte numery startowe, chipy elektroniczne zamontowane na bucie,
 • Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem biegu,
 • Wszelkie postanowienia Sędziego Głównego są ostateczne,
 • Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi,
 • Za przebieg zawodów odpowiada Organizator.

Galeria

WIĘCEJ
Wyniki
 • miloo
 • Budimex
 • dpd
 • Igloo
 • Dankan
 • maratony polskie
 • Runners world
 • powerade
created by: KREATYWNI.net