Aktualności

WIĘCEJ

Informacje techniczne

Opłata startowa wynosi 900 zł (słownie: dziewięćset złotych) od sztafety. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:

Klub Biegacza LOK Bochnia
ul. Heleny Modrzejewskiej 27
32-700 Bochnia
nr rachunku: 74 1240 5208 1111 0010 5586 7534

W tytule wpłaty prosimy podać nazwę sztafety.
O zaksięgowaniu wpłaty poinformujemy drogą mailową.


W związku z ograniczoną ilością miejsc noclegowych nie ma możliwości zgłaszania dodatkowych osób towarzyszących.
Informacje dla startujących

                                                                  --------------------------------------
strefa startowa nr 1 zawodnicy z numerami od 1 do 13
strefa startowa nr 2 zawodnicy z numerami od 14 do 26
strefa startowa nr 3 zawodnicy z numerami od 27 do 39
strefa startowa nr 4 zawodnicy z numerami od 40 do 52
strefa startowa nr 5 zawodnicy z numerami od 53 do 65

Numery startowe przydziela organizator. Strefy startowe znajdują się na trasie biegu i rozmieszczone są co 100 metrów. Do końcowego wyniku sztafety doliczane są odległości wynikające z przydzielenia do strefy startowej.

--------------------------------------

 Biuro zawodów znajduje się w Biurze Obsługi Klienta Kopalni Soli Bochnia przy ul. Campi 15.

Galeria

WIĘCEJ
Rejestracja zakończona
  • miloo
  • Igloo
  • maratony polskie
  • malopolska
  • Runners world
  • powerade
created by: KREATYWNI.net